چاپ کردن این صفحه

تکنیک های وایرلس

محاسبات سیگنالهای مالتی پت منعکس شده مزاحم

محاسبات سیگنالهای مالتی پت منعکس شده مزاحم

(0 رای‌ها)

محاسبات سیگنالهای مالتی پت منعکس شده مزاحم ازسطح آب به وسیله نرم افزار Pathloss5 برای تشخیص بهترین راه حل برای لینک های مایکرویو 

 

 

پیش بینی ارتفاع مناسب آنتن ها برای جلوگیری از انعکاس سطح آب و باتوجه به موانع ساختمانی اضافه شده 

 

بخشی از محاسبات ویژه 1+1SD برای قراردادن آنتن مازاد برای کاهش اثر مالتی پت  از سطوح آب