ثبت نام دوره مایکروویو و مایکروویو پیشرفته بهمن ماه 96

ردیف عنوان دوره مبلغ بدون تخفیف (تومان) مبلغ با تخفیف (تومان)
1 دوره ارتباطات پر ظرفیت مایکرویو

1.400.000

700.000

2 دوره مایکروویو پیشرفته

1.100.000

675.000

3 دوره مایکروویو+دوره مایکروویو پیشرفته

2.500.000

1.100.000

برای ثبت نام پس انتخاب مبلغ با توجه به جدول فوق نام دوره را در قسمت توضیحات درج نمایید