وایرلس

ادامه مطلب
RFID چیست؟

RFID چیست؟

 قادر به تبادل داده‌ها به‌وسیلهٔ برقراری اطّلاعات بین یک Tag که به یک کالا، شئ، کارت و... متّصل ...