دانلود نحوه تنظیم مرکز تلفن زایکو برای تماس خروجی با خطوط شهری

دانلود نحوه تنظیم مرکز تلفن زایکو برای تماس خروجی با خطوط شهری

در این فیلم آموزشی نحوه تنظیم مرکز تلفن زایکو برای برقراری تماس خروجی از طریق خط شهری را خواهید آموخت.

برای دانلود ویدئو فوق کلیک کنید

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.