برگزاری سمینار تداخل فرکانسی – تهران

برگزاری سمینار تداخل فرکانسی – تهران

سپس تداخل از جنس CCI و ACI مورد بحث قرار گرفت . بعد به اختصار لینک باجت تشریح شد و سپس اثرات SNR  با توجه به میزان تداخل و اسپکترام بر روی بودجه لینک و سیگنال دریافتی مشخص گردید . سپس پیش بینی تروپوت باتوجه به میزان تداخل باتوجه به جداول سیگنال و SNR  و همچنین اسپکترام دستگاهها آموزش داده شد. در ادامه اسپکترام موج تجهیزات مختلف رادیویی مورد بررسی قرار گرفت. بعد روی اسپکترام رادیوهای مختلف تحلیل انجام گرفت . تکنولوژی جدید TDMA-FD  برای نجات از آلودگی فرکانسی تشریح شد. علل آلودگی فرکانسی و راهکارها در اخر لیست شد و در انتها کارگاه آلودگی فرکانسی میکروتیک روی اسپکترام میموسا به نمایش گذاشته شد و مورد بررسی قرار گرفت .در پایان سمینار عکس گروهی با برخی از شرکت کنندگان در ورودی هتل گرفته شد و روی کانال قرار گرفت .

[widgetkit id=25]

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.