×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 594
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 599

شرکت داده نما اقدام به برگزاری دوره وایرلس میکروتیک در مرداد 95 می کند.

شرکت داده نما در مرداد 95 اقدام به برگزاری دوره مقدماتی میکروتیک می کند.

شرکت داده نما اقدام به برگزاری دوره تخصصی وایرلس و مایکروویو در تیر ماه 95 می کند.

شرکت داده نما اقدام به برگزاری دوره تخصصی وایرلس و مایکروویو می کند.

دوشنبه, 20 ارديبهشت 1395 08:59

برگزاری دوره کنترل ترافیک میکروتیک (MTCTCE)

نوشته شده توسط

شرکت داده نما اقدام به برگزاری دوره کنترل ترافیک میکروتیک می کند.

شرکت داده نما اقدام به برگزاری دوره مقدماتی میکروتیک می کند.

شرکت داده نما اقدام به برگزاری دوره مقدماتی میکروتیک می کند.

شرکت داده نما اقدام به برگزاری دوره کنترل ترافیک میکروتیک می کند.

سه شنبه, 20 بهمن 1394 16:58

برگزاری دوره وایرلس میکروتیک (MTCWE)

نوشته شده توسط

شرکت داده نما اقدام به برگزاری دوره وایرلس میکروتیک می کند.

سه شنبه, 20 بهمن 1394 16:58

دوره مسیریابی میکروتیک (MTCRE)

نوشته شده توسط

شرکت داده نما اقدام به برگزاری دوره مسیریابی میکروتیک می کند.

صفحه4 از5