دوره آموزش آنالیز پیشرفته وایرلس دوره ای کاربردی برای مدیران  و دست اندرکاران شبکه های وایرلس و مایکروویو است .

افراد با شرکت در این دوره ، آنالیز پیشرفته و محاسبات دستی و ترفند های تخصصی محاسبه بودجه لینک های ارتباطی

و کار با نرم افزار های مختلف را جهت ارتباطات نقطه به نطقه فرا گرفته و احتمال خطا در آنالیز را تا حد زیادی کم

خواهند کرد. همچنین اثر انحنای زمین در محاسبات نرم افزار های مختلف و احتیاط های لازم و تفاوت آنها بررسی خواهد شد .

در این دوره  کار با نرم افزار های روز دنیا از قبیل Pathloss5 , Link planner , Alcoma Link Calc , Ligowave Link Calc به شرکت کنندگان آموزش داده خواهد شد.

همچنین مزایا و معایب هر یک از نرم افزار ها و تفاوت محاسبات انحنای زمین و کار

با نقشه های جغرافیایی مختلف زمین برای محاسبات دقیق تر و ارتباطاتی که ناحیه فرنل با موانع درگیر می باشد بررسی خواهد شد.

w1

برخی سرفصل های دوره :

محاسبات لینک باجت پیشرفته دستی

بررسی اثر انحنای زمین در نرم افزار های مختلف آنالیزر پیشرفته

تکنیک دستی تشابه مثلث ها برای تشخیص ارتفاع مناسب

ایجاد مانع مصنوعی درگیر در ناحیه فرنل

اثر تداخل فرکانسی در کاهش throughput

بررسی CCQ و SNR

اثر بارندگی در لینک های وایرلس

محاسبات pathloss و تاثیرات مانع

تخمین ارتفاع مناسب