مقالات

ادامه مطلب
Passive Reflector

Passive Reflector

صفحه تکرار کننده پسیو سیگنال رادیویی که به وسیله انعکاس ،موج ما در جهت مطلوب هدایت میگردد. پسیو ...