اسلاید های آموزشی مایکروویو

اسلاید های آموزشی مایکروویو

طبق درخواست های مکرر مبنی بر انتشار اسلایدهای آموزشی دوره مایکروویو در این پست برخی اسلاید ها را برای استفاده رایگان قراردادیم

در هر ارتباط بیسیم وایرلس و مایکرویو ، محاسبات بودجه لینک و یافتن سیگنال حاصله و آنتن موردنیاز با توجه به فاصله، قبل از اقدام ضروری می باشد.

انواع روشهای عملی محافظت و بهبود لینک های مایکرویو

اثرات بارندگی در لینک های فرکانس بالای مایکرویو و میزان میرایی سیگنال و روش مبارزه با این تضعیف

مزیت های ارتباط رادیویی مایکرویو

اثرات انعکاس و شکست بر تضعیف سیگنال در ارتباطات مایکرویو

فورمول محاسبات بودجه لینک برای تشخیص سیگنال دریافتی و محاسبه بهره آنتن و فیدمارجین باتوجه به افت مسیر

توپولوژی حلقه ای برای پایداری بیشتر ارتباطات مایکرویو و وایرلس که با استفاده از لینک هایی با فرکانس متفاوت در نقاط حساس می توان پایداری  بیشتری را در ارتباطات حفظ کرد

محاسبات میزان تضعیف سیگنال در لینک های رادیویی با توجه به افت مسیر ، پوشش گیاهی و موانع

ارتباطات مایکرویو چیست؟فرکانس کاری، طول موج میلیمتری ، ظرفیت عبوری و…

محاسبه شعاع فرنل زون اولیه برحسب متر و باتوجه به مسافت برحسب کیلومتر و فرکانس برحسب گیگاهرتز

میزان تضعیف سیگنال منتشر شده با توجه به میزان اشغال شدن فرنل زون توسط مانع. تا ۴۰ درصد گرفتگی ناحیه فرنل(فرزنال) تاثیرچندانی بر ارتباط نمی گذارد.

مراحل طراحی یک ارتباط مایکرویو

میزان اهمیت دید مستقیم در ارتباط های مایکرویو

اثرات نامناسب نواحی سخت بر یک ارتباط ماکرویو. انعکاس بر اثر دریا و دشت و تغییرات سیگنال در هوای شرجی…

اثرات انواع تداخل فرکانسی بر لینک مایکرویو

ادامه اسلاید تداخل فرکانسی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.