معرفی پارامتر CCQ

معرفی پارامتر CCQ

lient Connection Quality (CCQ)
در برخی رادیو ها از جمله میکروتیک پارامتر CCQ

میزان کیفیت پهنای باند ارتباطی در لینک را به صورت درصدی از بسته های اطلاعاتی

صحیح دریافت شده و یا ارسال شده در طرفین لینک رادیویی ما نشان می دهد.

به زبان ساده ،مکرر پیش می آید ارتباط رادیویی ما داری سیگنال مناسبی

در دو طرف لینک می باشد اما برخلاف انتظار پهنای باند بسیار کم یا متغیری

از خود عبور می دهد و برای ما رضایت بخش نیست .

دلایل کاهش یا تغییراتCCQ :
۱. وجود مانع در بیشترناحیه فرنل ارتباط رادیویی که موجب کاهش باند می گردد
۲. آلودگی و تداخل فرکانسی در کانالی که رادیوی لینک ما فعالیت دارد.
۳. فاصله طولانی و کاهش قدرت سیگنال و باتوجه به وجود تداخل جزیی فرکانسی
۴. وجود رادیوهای مزاحم با تکنیکها و سایدلاب های مزاحم در مجاورت رادیوی ما
۵. تاثیرات میدان الکتریکی مزاحم قوی در مجاورت رادیوی ما مانند ترانسفورماتورهای برق فشار قوی
۶. اثرات هارمونیک رادیوهای مزاحم مجاور
گاهی چندعلت بالا باهم رخ میدهد لذا به طور کلی تشخیص درست علت، در درمان ارتباط،کمک زیادی به ماخواهد کرد.

تغییرات CCQ در زمانهای مختلف

ساده تر اینکه CCQ، میزان پهنای باند واقعی عبوری شما( به درصد) را نسبت به حداکثر پهنای باند لینک رادیویی

شما نشان می دهد. مثلن وقتی عدد ۳۰ درصد Tx ccq نشان می دهد یعنی باند ارسالی شما فقط یک سوم کل

ظرفیت رادیوی شماست. و زمانی که ۱۰۰ درصد باشد یعنی بازدهی شما در این ارتباط به نحوی است که

می تواند کل ظرفیت تئوری دستگاه را ارسال نماید.

بارها سوال می کنند که لینک ما سیگنال خوبی معادل ۵۰- دارد و می بایست کل ظرفیت

تئوری دستگاه جابجا شود اما متاسفانه پهنای باند کمی عبور می نماید….

متاسفانه ایتم سی سی کیو توجه نمی گردد و بسیار اهمیت دارد.

راهکارهای بهبود CCQ :
1. در صورت وجود مانع، افزایش ارتفاع بدیم
۲. درصورت وجود الودگی ،از انتن با بیم بسیار بسته انتخاب کنیم و تییونینگ دقیق. یا تغییر کانال
۳. افزایش گین انتن برای فواصل طولانی
و کاهش عرض کانال و استفاده از رادیوهایی با عرض باند کمتر و پایدارتر
۴. استفاده از انتن های هایپرفورمنس تبلی برای جلوگیری از Side lob مزاحم.
۵. رعایت فاصله مناسب از میدان و رادیوهای مزاحم
۶. استفاده از رادیوهایی که در تداخل فرکانسی نسبت به تشخیص و تفکیک سیگنال مزاحم بهتر و هوشمندانه تر عمل می نمایند.
نوشته : مسعودی. داده نما

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.